คู่มือโปรแกรม เข้าสู่ระบบ
 
 
 
     
 
 
   
ลงชื่อผู้ใช้ (Login) 
ชื่อผู้ใช้ :
Password:
 
 
     
     
     
 
Copyright@2016 : ICT - HPC10
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-251-267-9 | E-Mail : pang_en@hotmail.com